Nagradna igra »CURLING«

Oddrsaj z nami!

Na Facebook profilu Lucky Luka podarjamo vstopnice za obisk i-Lucky Landa. Z malo sreče jih prejmeš prav ti!

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE »CURLING«

Uvodne določbe

1. člen

S temi Splošnimi pogoji (v nadaljevanju: Pogoji) so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira podjetje Lucky Luka, d.o.o., Rimska cesta 16, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator). Nagradna igra se opravi z namenom reklamiranja in promocije podjetja Lucky Luka.

2. člen

Nagradna igra bo potekala v času: od 8. 11. 2017 (začetek ob 17.00) do 10. 11. 2017 (konec ob 16.00).

Sodelovanje v nagradni igri

 3. člen

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi Facebook uporabniki. V nagradni igri lahko sodelujete na način, da v komentar pod objavo na Facebook strani Lucky Luka – [CURLING] označite imena treh oseb.

Nagrada

4. člen

Štiri vstopnice za i-Lucky Land. Nagrado prejme izbran nagrajenec, ki lahko po lastni izbiri podeli preostale tri vstopnice. Nagrad ni mogoče zamenjati za gotovino ali jo zamenjati za druge izdelke, niti prenesti na tretjo osebo.

Žrebanje nagrajenca in način prevzem nagrade

5. člen

V nagradni igri imajo vsi udeleženci enake možnosti prejema nagrade. Nagrajenca izžreba komisija v sestavi treh članov, ki so predstavniki organizatorja. Žrebanje nagrad bo potekalo 10. 11. 2017 po 16. uri.

Nagrada se prevzame na blagajni i-Lucky Landa. Prevzema nagrade je mogoče od dneva po otvoritvi oz. v drugi polovici novembra. Zaradi marketinških razlogov točen datum otvoritve objavimo naknadno.

6. člen

Sodelujoči se strinjajo s sodelovanjem v nagradni igri pod pogoji, navedenimi v teh Pravilih. V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki ne sprejmejo pravil nagradne igre. Šteje se, da je udeleženec nagradne igre pravila sprejel s tem, ko je pod objavo na Facebook strani Lucky Luka oddal svoj komentar.

7. člen

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oz. uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence.

Preklic sodelovanja in reševanje pritožb

8. člen

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožbe se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca. Morebitne spore iz naslova nagradne igre rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Odgovornost: sodelujoči

9. člen

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel v posledici sodelovanja v nagradni igri.

Odgovornost: organizator

10. člen

Organizator ima pravico, da posameznega sodelujočega izloči iz sodelovanja v nagradni igri, če za to obstajajo utemeljeni razlogi (npr. kršitev navedenih pogojev, povzročitev nezaželenih posledic tretjim osebam, ipd.).

11. člen

Organizator ne prevzema odgovornosti za:

Končna določba

12. člen

Pravila nagradne igre pričnejo veljati z dnem 8. 11. 2017. V času trajanja nagradne igre so pravila na vpogled v prostorih Lucky Luka, d.o.o., Vojkova 58, 1000 Ljubljana.

Ljubljana, november 2017

Smo ekološko odgovorni - imamo eko certifikat Smo družinam prijazni - štejejo izkušnje Smo družbeno odgovorni - postani za en dan